Alapítványunk

2011-ben alakult azzal a céllal, hogy természetismerettel, kísérletekkel, drámapedagógiával, és hasznos szabadidő eltöltéssel kapcsolatos programokat tervezzünk, kiadványokat készítsünk.

A Tengerecki Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

 • kulturális tevékenység;
 • szabadidős sporttevékenységek és sportesemények szervezése;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
 • környezet- és természetvédelem, állatvédelem.

Fenti célok érdekében a Tengerecki Alapítvány a következő tevékenységeket kívánja folytatni:

 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás;
 • Pályázati lehetőségek felkutatása és közvetítése;
 • Szabadidős és hobbitevékenységek szervezése, lebonyolítása.
 • Tanácsadás, ismeretterjesztés, oktatás, nevelés, valamint ezzel kapcsolatos tematikus rendezvények, tanfolyamok, versenyek, táborok, vetélkedők, klubdélutánok, találkozók, továbbképzések szervezése és lebonyolítása, továbbá kiadványok és oktatóanyagok készítése és kiadása a következő területeken:
  • Kulturális tevékenység;
  • Egészséges életmódra nevelés;
  • Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
  • Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem;
  • Környezeti nevelés;
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének és képzésének, foglalkoztatásának elősegítése;
  • Mozgás és sport népszerűsítése.